คดีครอบครัว
 
 

FAMILY LAW SECTION

Tel : (662) 168 7001 (-3)

Within Thailand, (02) 168 7001 (-3)

Fax: (662) 168 7004

Email: info@lawfirm.in.th

More About Chaninat and Leeds

  ประเภทกฎหมาย
  แนวคำพิพากษา
  ข่าวกฎหมายใหม่
  วีดีโอ
  เกี่ยวกับเรา
  ร่วมงานกับเรา
  ติดต่อเรา
 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

Home  /  Contact print symbol Print Pageกฎหมายว่าด้วยข้อตกลงเกี่ยวกับการแยกกันอยู่

ในปัจจุบันกฎหมายครอบครัวของไทยไม่ได้บัญญัติกฎเกณฑ์ตายตัวในเรื่องการทำข้อตกลงเกี่ยวกับการแยกกันอยู่ไว้

คู่สมรสที่ต้องการทำความตกลงล่วงหน้าถึงสิทธิ หน้าที่ระหว่างกันในช่วงเวลาที่แยกกันอยู่ก็ย่อมทำได้โดยไม่มีแบบตามกฎหมายกำหนดไว้ตายตัว ในการตกลงดังกล่าวคู่สมรสสามารถตกลงได้ในหลายๆเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงิน, เรื่องอำนาจปกครองบุตร รวมทั้งเรื่องการจัดการทรัพย์สิน

ข้อตกลงในลักษณะนี้มีส่วนช่วยในการหาจุดเริ่มต้นที่ชัดเจนในการนับระยะเวลาการแยกกันอยู่เพื่อใช้เป็นพื้นฐาน หรือสาเหตุในดำเนินคดีหย่าต่อไปได้ รายละเอียดต่างๆในข้อตกลงมักถูกใช้เป็นพยานหลักฐาน และส่วนหนึ่งในการพิจารณาคดีของศาลในคดีหย่าอยู่เสมอ อย่างไรก็ตามโดยทั่วไปแล้วข้อตกลงระหว่างคู่สามีภรรยา จะไม่ได้มีผลบังคับผูกพันในทางกฎหมายเท่ากับข้อตกลงที่ทำขึ้นระหว่างบุคคลทั่วไป เช่น สัญญาในทางพาณิชย์ เป็นต้น