คดีครอบครัว
 
 

CONTACTS

Tel : (662) 168 7001 (-3)

Within Thailand, (02) 168 7001 (-3)

Fax: (662) 168 7004

Email: info@lawfirm.in.th

More About Chaninat and Leeds

  ประเภทกฎหมาย
  แนวคำพิพากษา
  ข่าวกฎหมายใหม่
  วีดีโอ
  เกี่ยวกับเรา
  ร่วมงานกับเรา
  ติดต่อเรา
 

 

 
Home  /  Contact print symbol Print Pageประวัติความเป็นมา

สำนักงานกฎหมายของเราประกอบด้วยทนายความในประเทศไทยที่ได้รับอนุญาต และบริหารจัดการโดยทนายความชาวอเมริกันที่ได้รับอนุญาต ซึ่งสามารถใช้ภาษาไทยได้คล่อง เราได้ให้บริการด้านกฎหมายด้วยคุณภาพและเป็นการส่วนบุคคลแก่ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติและองค์กรต่าง ๆ มาตั้งแต่ปี 2544

ผู้ก่อตั้ง

รองศาสตราจารย์ ชนินาฎ ลีดส์ เป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญแถวหน้าด้านกฎหมายแรงงานในประเทศไทย และปัจจุบันเป็นรองคณบดีและอาจารย์สอนกฎหมายที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รองศาสตราจารย์ ชนินาฎได้รับการรับรองในด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและ ยังเชี่ยวชาญด้านกฎหมายครอบครัว การรับรองบุตร และการหย่าอีกด้วย

ทนายความฉัตรชัย ณ เชียงใหม่ เป็นทนายความที่เชี่ยวชาญในการว่าความซึ่งเชี่ยวชาญการฟ้องร้องคดีแพ่งและคดีอาญามีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี

ทนายความของเรามีความสามารถในการใช้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย และสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายไทย ตามที่ใช้กับบุคคลที่ไม่ใช่คนไทย

โจ ลีดส์ ผู้จัดการบริษัท ได้ทำงานในส่วนการปฏิบัติตามกฎหมายการไต่สวนในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี 2529 โจได้ทำงานในตำแหน่งผู้จัดการผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและเริ่มเข้ามาทำงานในประเทศไทยในปี 2538 เขามีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายที่ดิน กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และกฎหมายการเข้าเมืองสหรัฐอเมริกา เขาได้เข้าเป็นสมาชิกของสมาคมทนายความตรวจคนเข้าเมืองอเมริกา ตั้งแต่ปี 2539

วัตถุประสงค์ของเว็บไซต์

วัตถุประสงค์ของเว็บไซต์นี้คือ เพื่อเน้นคดีบางประเภทที่เราดำเนินการอยู่เป็นประจำและเพื่อให้ข้อมูลด้านกฎหมายขั้นพื้นฐานที่อาจเป็นประโยชน์ต่อบุคคลทั่วไป ซึ่งส่วนใหญ่หลายคำถามที่ชาวต่างชาติสงสัยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการซื้อที่ดินรวมไปถึงการแต่งงาน และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Thailand Law Forum ซึ่งเป็นเว็บไซด์ที่ไม่มุ่งหวังกำไรโดยได้รับกาสนับสนุนจากบริษัท ชนินาฎ แอนด์ ลีดส์ จำกัด

ปรัญญาของบริษัท

เป้าหมายของเรา คือ การให้บริการด้านกฎหมายที่มีมาตรฐานสากล โดยมีบรรยากาศที่เป็นกันเองและทันสมัย เรามุ่งสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวกับลูกความของเรา โดยการหาทางแก้ไขปัญหาที่ประหยัดและนำมาปฎิบัติได้จริง

สาขาความเชี่ยวชาญพิเศษ

สำนักงานกฎหมายเรามีทีมทนายความที่มีประวัติการศึกษาที่หลากหลายและมีความเชี่ยวชาญแตกต่างกันไปเพื่อให้คำปรึกษากับลูกความในคดีประเภทต่าง ๆ ทีมของเรามีความรู้และเชี่ยวชาญในด้าน กฎหมายครอบครัว กฎหมายการเข้าเมืองสหรัฐอเมริกา สัญญาก่อนการสมรสของต่างประเทศ และการหย่า การฟ้องร้องในต่างประเทศ การถือครองที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ กฎหมายบริษัท กฎหมายอาญาและการสืบสวน รวมถึงการทุจริต การล่วงละเมิดลิขสิทธิ์ และข้อพิพาททางธุรกิจ