Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

   
Thailand Lawyers


 
Choose Language:  thailand lawyer English  ภาษาไทย  Japanese  
ค้นหา  
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

 
อสังหาริมทรัพย์
 

 
  ชนินาฎ แอนด์ ลีดส์
เลขที่ 10/154 อาคารเทรนดี้ ออฟฟิศ ชั้น18 ถนนสุขุมวิท ซอย 13
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Tel : (662) 168 7001 (-3)
** If dialing within Thailand,
Please dial: (02) 168 7001 (-3) **

Fax: (662) 168 7004

E-mail: info@lawfirm.in.th

 

ทนายความด้านการได้รับบาดเจ็บของบุคคลในประเทศไทย

1) ข้าพเจ้าได้รับบาดเจ็บในประเทศไทย ข้าพเจ้าจะได้รับการชดเชยจากการได้รับบาดเจ็บได้อย่างไร
กรณีการได้รับบาดเจ็บของบุคคลที่ผู้เคราะห์ร้ายขอรับค่าชดเชยสำหรับค่าเสียหายที่ประสบนั้นอาจมีการยื่นเรื่องต่อศาลในประเทศไทย ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือด้านกฏหมายทางวิชาชีพเพื่อประเมินคดีและยื่นฟ้องร้องต่อระบบศาล

2) การเรียกร้องเกี่ยวกับการได้รับบาดเจ็บของข้าพเจ้านั้นเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญา
โดยปกติแล้ว คดีที่มีการเรียกค่าเสียหายสำหรับการบาดเจ็บหรือการผิดสัญญานั้นเป็นคดีแพ่ง อย่างไรก็ตาม การฟ้องร้อง บุคคลทั่วไป นิติบุคคล หรือหน่วยงานราชการนั้นอาจเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาหรือทั้งสองอย่าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการณ์

3) กฏหมายกำหนดระยะเวลาการบังคับทางกฏหมาย (อายุความหรือข้อกำหนดเรื่องเวลา) ในคดีการได้รับบาดเจ็บของบุคคลคืออะไร

กฏหมายกำหนดระยะเวลาการบังคับตามกฏหมาย (อายุความ) สำหรับการเรียกร้องในเรื่องการได้รับบาดเจ็บของบุคคลจำนวนมาก คือ เวลาหนึ่งปี อย่างไรก็ตาม อายุความจะแตกต่างกันไปตามปัจจัยต่าง ๆ หลายประการ สิ่งสำคัญ คือ ต้องติดต่อทนายความผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมโดยเร็วที่สุดเพื่อรับประกันว่าท่านจะยื่นคำเรียกร้องก่อนที่จะหมดอายุความ

4) ข้าพเจ้าจำเป็นต้องไปที่ประเทศไทยเพื่อยื่นคำเรียกร้องเรื่องการได้รับบาดเจ็บของบุคคลในศาลของไทยหรือไม่

ในการยื่นคำเรียกร้องนั้นท่านไม่จำเป็นต้องเดินทางมาก็ได้เนื่องจาก โดยปกติแล้วท่านสามารถลงชื่อในหนังสือมอบอำนาจเพื่อให้ผู้รับมอบอำนาจยื่นเรื่องในนามของท่านได้ อย่างไรก็ตาม โดยปกติแล้วโจทก์ (ฝ่ายที่ได้รับบาดเจ็บ) จะต้องมาแสดงตัวในศาลในประเทศไทยอย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อให้การ

5) โดยทั่วไปแล้วศาลในประเทศไทยจะตัดสินการชดเชยแบบใด
ศาลในประเทศไทยจะตัดสินให้มีการชดเชยค่าเสียหายที่มีรูปร่างและที่ไม่มีรูปร่าง การชดเชยค่าเสียหายนั้นปกติแล้วจะตัดสินให้เป็นจำนวนเงินที่ศาลเห็นว่าเท่ากับค่าเสียหายจริง ตลอดจนปัจจัยที่ไม่มีรูปร่างบางประการ อย่างเช่น ความเจ็บปวดและการทนทุกข์หรือการเสียโฉม ในเขตอำนาจกฏหมายจารีตประเพณีหลายแห่งนั้น การชดเชย ค่าเสียหายที่ไม่มีรูปร่างต่าง ๆ เช่น ความทุกทรมานและความโศกเศร้านั้นสามารถไปถึงระดับที่มหาศาลมากบ่อยครั้ง ในประเทศไทย คำตัดสินสำหรับค่าเสียหายที่ไม่มีรูปร่าง สำหรับกรณีการได้รับบาดเจ็บของบุคคลนั้นอาจมากกว่าที่มีการจำกัดไว้

6) ข้าพเจ้าควรติดต่อทนายความเมื่อใด
โดยปกติแล้ว สิ่งสำคัญคือจะต้องติดต่อทนายความโดยเร็วที่สุด จะต้องมีการเก็บรวบรวมหลักฐานในทันที รวมถึงหลักฐานทางกายภาพ และคำให้การของพยาน ซึ่งอาจเสื่อม นอกจากนี้ จะต้องยื่นคดีภายในกฏหมายกำหนดระยะเวลาการบังคับตามกฏหมายเมื่อเวลาผ่านไป

   
 
(สงวนสิทธิ์: ข้อมูลที่นำเสนอในหน้านี้มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงหรือชี้แนะ
ก่อนที่จะปฏิบัติการทางกฎหมายใดๆ ควรได้รับคำแนะนำจากนักกฎหมายที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่เกี่ยวข้อง)
     
  กฎหมายเกี่ยวกับการซื้ออสังหาริมทรัพย์ | ซื้อที่ดิน | ซื้ออาคารชุด | กฎหมายเกี่ยวกับการซื้อคอนโด | จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
วีซ่าสหรัฐ และวีซ่าแต่งงาน | จดทะเบียนเลิกบริษัท และชำระบัญชี | พิสูจน์ข้อเท็จจริง | วีซ่าแต่งงาน / วีซ่าคู่หมั้น | คดีมรดก พินัยกรรม
การหย่า | คดีการได้รับบาดเจ็บส่วนบุคคล | คดีอาญา | เครื่องหมายการค้า | ติดต่อเรา | พบเรา | ทนายความ |
ร่วมงานกับเรา
 

Thailand Law Partners:
Thailand Law Forum | US Fiance Visa Lawyer Thailand | Thailand Law Firm and Attorney

Copyright © 2001-2017 Chaninat & Leeds Law Office สำนักกฎหมาย ชนินาฏ แอนด์ ลีดส์ All rights reserved.