คดีครอบครัว
 
 

CRIMINAL LAW SECTION

Tel : (662) 168 7001 (-3)

Within Thailand, (02) 168 7001 (-3)

Fax: (662) 168 7004

Email: info@lawfirm.in.th

More About Chaninat and Leeds

  ประเภทกฎหมาย
  แนวคำพิพากษา
  ข่าวกฎหมายใหม่
  วีดีโอ
  เกี่ยวกับเรา
  ร่วมงานกับเรา
  ติดต่อเรา
 

 

 
Home  /  Contact print symbol Print Pageยักยอกและฉ้อโกง

ความผิดฐานยักยอกเป็นกรณีที่ผู้มีสิทธิครอบครองทรัพย์ของผู้อื่นหรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยและในระหว่างการครอบครองนั้นกลับเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนโดยทุจริตซึ่งคำว่าโดยทุจริตมีความหมายว่าแสวงหาประโยชน์ที่ไม่ควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อตนเองหรือผู้อื่นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 352

ความผิดฐานยักยอกเป็นความผิดที่เราพบเห็นบุคคลทั่วไปเป็นคดีความกันอยู่บ่อยๆ คดียักยอกยอกทรัพย์นั้นผู้เสียหายต้องไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานตำรวจเพื่อให้มีการฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดต่อไปทั้งนี้ผู้เสียหายจะต้องแจ้งความร้องทุกข์ภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่รู้หรือวันที่ควรจะรู้ว่าใครเป็นผู้กระทำความผิดมิฉะนั้นคดีจะขาดอายุความหากนำคดีที่ขาดอายุความแล้วไปฟ้องร้องต่อศาลศาลจะมีคำพิพากษายกฟ้อง อย่างไรก็ตามความผิดฐานนี้เป็นความผิดที่คู่ความสามารถตกลงยอมความกันได้

ส่วนความผิดฐานฉ้อโกงเป็นกรณีที่ผู้กระทำความผิดต้องมีเจตนาทุจริตหลอกลวงผู้อื่นด้วยวิธีการตามที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยมีเจตนาเพื่อให้ได้ไปซึ่งทรัพย์สินของบุคคลอื่นหรือบุคคลที่สามโดยผู้กระทำความผิดต้องมีเจตนาดังกล่าวมาตั้งแต่แรก หากมีเจตนาและทำการหลอกลวงในภายหลังอาจเป็นความผิดฐานยักยอก

บริษัท ชนินาฎแอนด์ลีดส์ จำกัด มีทนายความผู้เชี่ยวชาญในด้านคดีอาญาในฐานความผิดประเภทต่างๆ ที่สามารถให้คำแนะนำและดำเนินคดีให้แก่จำเลยในชั้นศาลได้โดยเน้นการดำเนินคดีที่เป็นไปด้วยความรอบคอบและมุ่งให้เกิดความยุติธรรมอย่างสูงสุดแก่ตัวความ