คดีครอบครัว
 
 

LITIGATION LAW SECTION

Tel : (662) 168 7001 (-3)

Within Thailand, (02) 168 7001 (-3)

Fax: (662) 168 7004

Email: info@lawfirm.in.th

More About Chaninat and Leeds

  ประเภทกฎหมาย
  แนวคำพิพากษา
  ข่าวกฎหมายใหม่
  วีดีโอ
  เกี่ยวกับเรา
  ร่วมงานกับเรา
  ติดต่อเรา
 

 

 
Home  /  Contact print symbol Print Pageการละเมิดในทางการแพทย์ (Medica Law)

ในการพิจารณาเรื่องความรับผิดในทางละเมิดของแพทย์ตามกฎหมายจะต้องมีการเรียกร้องในลักษณะดังต่อไปนี้
1. การถูกละเมิดด้านมาตรฐานการดูแลรักษาเนื่องจากผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับการรักษาให้สอดคล้องตามมาตรฐานของวิชาชีพทางการแพทย์

2. การบาดเจ็บอันเกิดจากความประมาทเลินเล่อกรณีนี้ผู้ป่วยจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าความบาดเจ็บที่ตนได้รับนั้นเกิดจากความประมาทเลินเล่อของแพทย์โรงพยาบาลหรือบุคลากรอื่นในระหว่างเข้ารับการรักษา

3. การบาดเจ็บส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับผลกระทบสำคัญโดยส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการบาดเจ็บหรือได้รับอันตรายแก่กายจิตใจเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม

การละเมิดในทางการแพทย์อาจมีได้หลายรูปแบบเช่นการผ่าตัดที่ไม่จำเป็นข้อผิดพลาดในการผ่าตัดหรือการผ่าตัดผิดตำแหน่งการละเว้นผลตรวจจากห้องปฏิบัติการการให้ยาในปริมาณที่ไม่เหมาะสมไม่สนใจหรือไม่ซักประวัติผู้ป่วยการคลอดก่อนกำหนดเป็นต้น

การดำเนินคดีต่อสู้ในเรื่องดังกล่าวค่อนข้างมีความยุ่งยากซักซ้อนเนื่องจากแพทย์บุคลการทางการแพทย์โรงพยาบาลมีกฎหมายที่คุ้มครองการกระทำที่เกี่ยวกับการรักษาหลายฉบับจึงจำเป็นต้องใช้ทนายความที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านกฎหมายการแพทย์เพื่อให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายได้รับการเยียวยาชดใช้ให้ได้มากที่สุด