Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

   
Thailand Lawyers


 
Choose Language:  thailand lawyer English  ภาษาไทย  Japanese  
ค้นหา  
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

 
อสังหาริมทรัพย์
 

 
  ชนินาฎ แอนด์ ลีดส์
เลขที่ 10/154 อาคารเทรนดี้ ออฟฟิศ ชั้น18 ถนนสุขุมวิท ซอย 13
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Tel : (662) 168 7001 (-3)
** If dialing within Thailand,
Please dial: (02) 168 7001 (-3) **

Fax: (662) 168 7004

E-mail: info@lawfirm.in.th

 

ขอเครื่องหมายการค้า (Trademark)

เครื่องหมายการค้าที่สามารถยื่นคำขอจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ได้ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
1.ต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะ
2.ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
3.ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายของผู้อื่น

เครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะเป็นคำหรือข้อความที่มิได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงและไม่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดไว้ เช่น ชื่อประเทศ ชื่อรัฐ ชื่อเมืองหลวง หรือชื่อทางภูมิศาสตร์อื่นที่ประชาชนโดยทั่วไปรู้จักกันแพร่หลาย เช่น ภูเขา แม่น้ำ อำเภอ ตำบล เป็นต้น

ดิฉันยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้แต่ถูกปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน ดิฉันควรทำอย่างไรดีค่ะ ?
คุณสามารถอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนที่ไม่รับจดทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้ ภายใน 90 วัน โดยระยะเวลาจะนับตั่งแต่วันที่ได้รับหนังสือคำสั่งการพิจารณาของนายทะเบียนค่ะ

ในการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย ต้องใช้ตัวแทนหรือเปล่าครับ ?
ถ้าคุณเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า คุณสามารถยื่นคำขอด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นยื่นแทนได้ค่ะ ในกรณีที่เจ้าของเครื่องหมายเป็นชาวต่างชาติ สามารถยื่นคำขอโดยผ่านตัวแทนผู้รับมอบอำนาจได้ค่ะ
แต่อย่างไรก็ตามผู้ยื่นคำขอต้องยื่นคำขอเป็นภาษาไทยและต้องมีถิ่นที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ในประเทศไทยด้วยนะคะ

เครื่องหมายประเภทใดบ้างคะ ที่ได้รับความคุ้มครองในประเทศไทย ?
เครื่องหมายที่ได้รับความคุ้มครองในประเทศไทย มี 4 ประเภท คือ เครื่องหมายการค้า เครื่งหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง และ เครื่องหมายร่วม ค่ะ

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใช้ระยะเวลานานมั้ยค่ะ ?
ใช้ระยะเวลาประมาณ 8 เดือนค่ะ ทั้งนี้ ผู้ขอจะต้องไม่ได้รับคำสั่งให้ดำเนินการแก้ไขใดๆหรือไม่มีการคัดค้านการจดทะเบียนด้วยนะคะ

ดิฉันอยากทราบว่าในการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จะต้องเสียค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไรคะ?
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า มีค่าธรรมเนียมแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนดังนี้ครับ

ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอรายการสินค้า หรือ บริการ อย่างละ 500 บาท
ค่าธรรมเนียมการรับจดทะเบียนรายการสินค้า หรือ บริการ อย่างละ 300 บาท

 

   
 
(สงวนสิทธิ์: ข้อมูลที่นำเสนอในหน้านี้มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงหรือชี้แนะ
ก่อนที่จะปฏิบัติการทางกฎหมายใดๆ ควรได้รับคำแนะนำจากนักกฎหมายที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่เกี่ยวข้อง)
     
  กฎหมายเกี่ยวกับการซื้ออสังหาริมทรัพย์ | ซื้อที่ดิน | ซื้ออาคารชุด | กฎหมายเกี่ยวกับการซื้อคอนโด | จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
วีซ่าสหรัฐ และวีซ่าแต่งงาน | จดทะเบียนเลิกบริษัท และชำระบัญชี | พิสูจน์ข้อเท็จจริง | วีซ่าแต่งงาน / วีซ่าคู่หมั้น | คดีมรดก พินัยกรรม
การหย่า | คดีการได้รับบาดเจ็บส่วนบุคคล | คดีอาญา | เครื่องหมายการค้า | ติดต่อเรา | พบเรา | ทนายความ |
ร่วมงานกับเรา
 

Thailand Law Partners:
Thailand Law Forum | US Fiance Visa Lawyer Thailand | Thailand Law Firm and Attorney

Copyright © 2001-2017 Chaninat & Leeds Law Office สำนักกฎหมาย ชนินาฏ แอนด์ ลีดส์ All rights reserved.