คดีครอบครัว
 
 

LITIGATION LAW SECTION

Tel : (662) 168 7001 (-3)

Within Thailand, (02) 168 7001 (-3)

Fax: (662) 168 7004

Email: info@lawfirm.in.th

More About Chaninat and Leeds

  ประเภทกฎหมาย
  แนวคำพิพากษา
  ข่าวกฎหมายใหม่
  วีดีโอ
  เกี่ยวกับเรา
  ร่วมงานกับเรา
  ติดต่อเรา
 

 

 
Home  /  Contact print symbol Print Pageการผิดสัญญาและการทวงถามให้ชำระหนี้ตามกฎหมายไทย

การผิดสัญญา

คดีความเกิดกับการผิดสัญญาจะเกิดขึ้นเมื่อฝ่ายลูกหนี้ตามสัญญาไม่ทำการชำระหนี้ตามหน้าที่ของตนให้ถูกต้อง สำนักงานของเรามีประสบการณ์ในการเรียกรับชำระหนี้ทั้งกรณีของลูกความที่เป็นชาวต่างชาติและการผิดสัญญาที่เกิดกับลูกความชาวไทยด้วย

ข้อพิพาทจากการผิดสัญญาอาจเกิดจากการที่ผู้ขายไม่สามารถส่งสินค้าได้ตามสัญญาหรือการที่ผู้ซื้อไม่สามารถชำระค่าสินค้าได้ตามที่ตกลง หรือการผิดสัญญาในลักษณะอื่น เช่น การผิดสัญญาการให้บริการ, สัญญาจ้างแรงงาน, สัญญากู้ยืมเงิน, สัญญาเช่า หรือสัญญาเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

การฟ้องคดีในศาลไทย

ศาลไทยจะพิจารณาประเด็นการทำผิดสัญญาโดยจะพิจารณาความรับผิดของฝ่ายที่ไม่ปฏิบัติการชำระหนี้ของตนให้ถูกต้อง ในทางปฏิบัติทนายความจะทวงถามให้ฝ่ายลูกหนี้ชำระหนี้ตามสัญญาอย่างไม่เป็นทางการก่อนที่จะทำการฟ้องเป็นคดี แต่หากลูกหนี้ยังเพิกเฉย การฟ้องคดีผิดสัญญาก็เป็นขั้นตอนต่อไปที่มักเกิดขึ้นเสมอ

หากศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้แล้ว แต่ลูกหนี้ยังคงเพิกเฉย เจ้าหนี้อาจขอให้ศาลสั่งให้บังคับตามคำพิพากษาให้ยึดทรัพย์ของฝ่ายลูกหนี้เพื่อชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาต่อไป รวมถึงศาลจะทำการพิจารณาให้ดอกเบี้ยแก่เจ้าหนี้ในการที่ลูกหนี้ผิดนัดชำระด้วย

จดหมายเรียกร้อง หรือหนังสือบอกกล่าวให้ชำระหนี้

ระหว่างที่ยังไม่ได้ยื่นฟ้องต่อศาล ทนายความมักจะส่งจดหมายเรียกร้อง หรือที่ประเทศไทยรู้จักในชื่อของหนังสือบอกกล่าวให้ชำระหนี้ (Notice) โดยจะส่งหนังสือบอกกล่าวนี้ไปยังลูกหนี้เพื่อให้ลูกหนี้ชำระหนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ หากลูกหนี้ยอมปฏิบัติตาม ชำระหนี้ตามที่ทวงถามแล้ว การฟ้องร้องก็ย่อมไม่จำเป็นที่จะต้องทำ