คดีครอบครัว
 
 

REAL ESTATE LAW SECTION

Tel : (662) 168 7001 (-3)

Within Thailand, (02) 168 7001 (-3)

Fax: (662) 168 7004

Email: info@lawfirm.in.th

More About Chaninat and Leeds

  ประเภทกฎหมาย
  ข่าวกฎหมายใหม่
  วีดีโอ
  เกี่ยวกับเรา
  ร่วมงานกับเรา
  ติดต่อเรา
 

 

 
Home  /  Contact print symbol Print Pageกฎหมายธุรกิจและทนายความที่ดำเนินการด้านธุรกิจในประเทศไทย

บริษัทชนินาฏ แอนด์ ลีดส์ มีควมชำนาญด้านการดำเนินคดีข้อพิพาททางธุรกิจ ทนายความและฝ่ายสืบสวนของเรามีความเชี่ยวชาญในการดำเนินคดีเพื่อปกป้องและเยียวยาลูกความที่ได้รับความเสียหายจากการประกอบธุรกิจ ทั้งจากการฉ้อโกง ยักยอก และเรื่องเงินทุน

ข้อพิพาททางธุรกิจ อาจเกี่ยวเนื่องกับข้อพิพาททางการค้าได้ด้วย เช่น ข้อพิพาทระหว่างผู้จัดส่ง ผู้จำหน่าย ผู้ผลิต ผู้นำเข้าและส่งออก รวมไปถึงตัวแทนของฝ่ายต่างๆ คดีความเกี่ยวกับธุรกิจที่มักเกิดขึ้นบ่อยคือ การไม่ได้รับชำระราคาตามที่ตกลงกันไว้ และคดีความที่เกิดจากความรับผิดของผู้ขนส่ง สัญญาขนส่งซึ่งข้อพิพาทในลักษณะดังกล่าวมันเกี่ยวโยกกับการชำระเงินระหว่างประเทศด้วย Letter of Credit รวมไปถึงการกูยืมระหว่างประเทศด้วย

ทนายความของเรามีประสบการณ์ด้านคดีในลักษณะนี้มานาน ทำให้สามารถที่จะช่วยดำเนินคดีให้ลูกความได้รับการเยียวยาสูงสุด เราสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่การระงับข้อพิพาทเบื้องต้น เช่นการเจรจาต่อรอง, การตกลงประนีประนอมข้อพิพาท, ไปจนถึงการดำเนิคดีในชั้นศาลตามกฎหมายต่อไป